Avís Legal

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, vos informem que les dades personals que ens subministreu a través de la pàgina web www.forumteatro.com, seran tractades de forma confidencial i passaran a formar part d’un fitxer titularitat de Forum Teatre, S.L., en la C/ Marqués de Montortal, 96, baix; 46019-VALÈNCIA, que ha sigut degudament inscrit en l’Agència de Protecció de Dades (www.agpd.com)). Les vostres dades personals seran utilitzades únicament per a GESTIÓ A TERCERS PER A CLIENTS.

Així mateix vos informem que podeu exercitar els vostres drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, enviant un correu electrònic a info@forumteatro.com, o una carta juntament amb la fotocòpia del vostre DNI, a l’adreça següent: C/ Marqués de Montortal, 96, baix; 46019-VALÈNCIA.

FORUM TEATRE, S.L. no ven, cedix, arrenda, ni transmet de cap manera, informació o dades de caràcter personal dels seus Clients/Usuaris a tercers.

El titular de les dades autoritza expressament que les seues dades siguen cedides per a GESTIÓ A TERCERS PER A CLIENTS.

FORUM TEATRE, S.L. informa els seus usuaris que utilitza galetes de tercers per a millorar el seu Web Site, però amb finalitats purament estadístiques.

L’Usuari garantix que les dades personals facilitades a FORUM TEATRE, S.L. són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en aquestes.

L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjuí, directe o indirecte, que poguera ocasionar a FORUM TEATRE, S.L. o a qualsevol tercer a causa de l’emplenament dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

FORUM TEATRE, S.L., ha adoptat les mesures necessàries per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de les dades personals, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia, no obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

D’acord amb la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, accepte expressament rebre informació comercial i publicitària de FORUM TEATRE, S.L. a través de canals electrònics i/o postals.

L’emplenament dels formularis inclosos en el lloc web, implica el consentiment exprés de l’Usuari a la inclusió de les seues dades de caràcter personal en el referit fitxer automatitzat de FORUM TEATRE, S.L.